Nổi bật

Top 5 phần mềm KPI 2022

  Phần mềm KPI (KPI Software) là phần mềm giúp  thu thập, sắp xếp, tổ chức và trực quan hóa các số liệu thực hiện của các chỉ tiêu trọng yếu...

Monday 18 October 2021

KPI là gì? Triển khai KPI hiệu quả.

 Chỉ số KPI là gì?

Chỉ số KPI

Nội dung [Hiện]

🔰KPI là gì?

“KPI (Key Performance Indicator) là chỉ số đánh giá hiệu suất trọng yếu, hay còn gọi là chỉ số KPI” – digiiTeamW. Chỉ số KPI là hệ thống chỉ số phản ánh mức độ hoàn thành mục tiêu của công ty, bộ phận hay cá nhân. KPI thường được xây dựng theo phương pháp bảng điểm cân bằng (BSC).

I am here to make new acquaintances and why not more after I am 51 years old and I measure 1m72 I like sport and especially bodybuilding clenbuterol clen max villeurbanne gratte ciel gym – bodybuilding / fitness / swimming pool.

Theo phương pháp BSC, chiến lược của công ty được cụ thể hóa thành các mục tiêu chiến lược trong bản đồ chiến lược. Bản đồ chiến lược bao gồm các mục tiêu theo 4 viễn cảnh: Tài chính, Khách hàng, Quy trình nội bộ và Học hỏi phát triển. Từ đó, doanh nghiệp cụ thể hóa thành các chỉ tiêu cụ thể, với các chỉ số đo lường (kế hoạch) ở cấp công ty, bộ phận và cá nhân.

Các chỉ tiêu KPI cần phù hợp với chức năng của bộ phận, vị trí. Nhà quản lý sẽ áp dụng KPI để đánh giá hiệu quả của vị trí. Từ đó tính toán và trả lương kết quả hoặc thưởng KPI cho nhân viên.

Onderwerp van de sportschool (fitness) – Pagina: 4 – Bodybuilding, fitness – Sport – FORUM De clubs modafinil weed homegym multifunctionele zwarte gorilla sport – full body gewicht machine met gezamenlijke katrol.

🔰Lợi ích của Chỉ số KPI

Chỉ số KPI có một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy doanh nghiệp đạt được mục tiêu đã đề ra. Cụ thể như sau:

 • Chỉ số KPI là công cụ triển khai và đo lường hiệu quả thực hiện chiến lược. KPI giúp nhà điều hành luôn được cập nhật tình trạng của doanh nghiệp.
 • Đo lường hiệu suất của doanh nghiệp, bộ phận và cá nhân so với mục tiêu đề ra
 • Hỗ trợ cấp quản lý đưa ra chế độ lương thưởng theo kết quả hợp lý. Nhờ vậy, có thể tạo động lực cho nhân viên làm việc tốt hơn.
 • Giúp nhân viên có cái nhìn tổng thể về mục tiêu công việc. Hiểu rõ các công việc quan trọng, ưu tiên làm trước để đạt mục tiêu.
 • Định hình và phát triển chiến lược của doanh nghiệp theo mục tiêu sâu sát của từng cá nhân.
Chỉ số KPI có vai trò vô cùng quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp

Chỉ số KPI có vai trò vô cùng quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp

🔰Phân loại Chỉ số KPI

Có nhiều cách phân loại KPI. Tuy nhiên, một trong những cách phổ biến được nhiều đơn vị sử dụng là KPI chiến lược và KPI chiến thuật.

 

KPI bao gồm KPI chiến lược và KPI chiến thuật

Chỉ số KPI bao gồm KPI chiến lược và KPI chiến thuật

📌KPI chiến lược

KPI chiến lược là các chỉ tiêu KPI được gắn với các mục tiêu chiến lược như lợi nhuận, doanh thu, thị phần, thương hiệu. Những chỉ tiêu này tác động trực tiếp đến sự sống còn và hỗ trợ thực hiện chiến lược của công ty.

Ví dụ:

 • Chỉ tiêu KPI chiến lược – Doanh thu với số kế hoạch (mục tiêu) = 100 tỷ/năm.
 • KPI chiến lược đảm bảo công ty có doanh thu để có lợi nhuận và thị phần tốt. Nếu không đạt được chỉ tiêu này, công ty không đảm bảo được lợi nhuận, có thể mất thị phần vào tay đối thủ khác và lâu dài sẽ không đạt được mục tiêu trở thành công ty top 10 của thị trường.

📌KPI chiến thuật

KPI chiến thuật là các chỉ tiêu gắn với các mục tiêu mang tính chiến thuật. Tức là những hoạt động cụ thể nhằm đạt đến mục tiêu chiến lược.

Phần mềm Quản lý Công việc và Cộng tác digiiTeamW

Quản lý KPI – OKR – Giao việc – Tất cả trong một Phần mềm Quản lý Công việc và Cộng tác digiiTeamW!

Ví dụ:

 • Để có được doanh thu 100 tỷ/năm, công ty cần có 500 khách hàng ký hợp đồng với giá trị hợp đồng trung bình 200 triệu/năm. Để có 500 khách hàng ký hợp đồng, công ty cần có khoảng 10.000 khách hàng tiếp cận. Như vậy, Phòng Marketing cần đảm bảo tạo ra 10.000 khách hàng tiếp cận qua các kênh Website, Fanpage.
 • KPI chiến thuật – Số lượng khách hàng tiếp cận với số kế hoạch (mục tiêu) = 10.000 khách hàng/năm. Chỉ tiêu này được giao cho Phòng Marketing.
 • Chỉ tiêu này có thể lại được tách nhỏ hơn thành những chỉ tiêu cụ thể để giao cho các thành viên phụ trách chức năng/công việc tương ứng. Ví dụ, 6000 khách hàng tiếp cận qua website, 4000 khách hàng tiếp cận qua Fanpage.

Từ đó, KPI chiến lược có thể coi là các chỉ tiêu ở cấp công ty, và có thể được phân bổ cho các thành viên Ban giám đốc hoặc xuống các phòng ban. Các trưởng phòng, ban sẽ phân tích các chỉ tiêu này thành các chỉ tiêu cụ thể hơn ở cấp chiến thuật – hay cấp phòng ban và giao cho các thành viên có trách nhiệm tương ứng. 

🔰Tại sao KPI chiến thuật đạt nhưng mục tiêu chiến lược không đạt

 • Bởi vì KPI chiến thuật được thiết lập không có tính kết nốt với mục tiêu chiến lược. Ví dụ, chỉ tiêu KPI chiến thuật là “Số lượt truy cập” sẽ khiến nhân viên marketing quá tập trung vào mục tiêu tăng “Số lượt truy cập” bằng cách sử dụng các từ khóa có lượng search lớn nhưng không liên quan trực tiếp đến sản phẩm, dịch vụ. Điều này dẫn đến hệ quả ngược là tỉ lệ chuyển đổi thấp mặc dù số lượng truy cập lớn. kpi là gì
 • KPI chiến thuật đặt ra quá thấp khiến cho các phòng ban, nhân viên luôn đạt được chỉ tiêu nhưng không giúp ích nhiều cho việc đạt mục tiêu chiến lược của công ty. Vấn đề này cũng liên quan đến tính kết nối giữa mục tiêu chiến lược và mục tiêu chiến thuật, nhưng là kết nối về “số kế hoạch” giữa 2 loại mục tiêu. Để giải quyết vấn đề này cần có sự phân tích chỉ tiêu KPI chiến lược và phân bổ phù hợp.
 • Tham lam quá nhiều chỉ tiêu KPI chiến thuật khiến cho các hoạt động của doanh nghiệp mất đi tính trọng tâm và hướng chiến lược, nguồn lực bị phân tán khiến các chỉ tiêu quan trọng không đạt được.
Tại sao KPI chiến thuật đạt nhưng mục tiêu chiến lược không đạt

Tại sao KPI chiến thuật đạt nhưng mục tiêu chiến lược không đạt

🔰Đặc điểm của bộ chỉ số KPI tốt là gì?

Bộ chỉ số KPI tốt phải đáp ứng các tiêu chí:

 • Phù hợp với các mục tiêu chiến lược
 • Trọng tâm – điều này thường được thể hiện ở trọng số của các mục tiêu hoặc chỉ tiêu. Nghĩa là các mục tiêu phải có tính tập trung (vào định hướng chiến lược và ưu tiên) thay vì làm quá nhiều chỉ tiêu dàn trải. Chỉ số có trọng số dưới 1% có thể cân nhắc bỏ để dồn ưu tiên cho chỉ số khác.
 • Chỉ số KPI bộ phận và cá nhân phải phù hợp với chức năng được phân bổ. Công ty giao chức năng Quản lý công nợ cho Phòng Kinh doanh. Khi đó, chỉ tiêu về công nợ, ví dụ “Tỉ lệ nợ xấu:  Dưới 10% tổng doanh thu” không thể giao cho Phòng Kế toán.
 • Đáp ứng tiêu chí SMART – Cụ thể (Specific), Đo lường được (Measurable), Có thể đạt được (Achievable), Thực tế (Realistic) và Có mốc thời gian cụ thể (Time-bound). 

Đọc thêm: Một số vấn đề thường gặp khi triển khai hệ thống chỉ tiêu KPI

🔰Tiêu chí SMART của Chỉ số KPI 

Dưới đây là 5 tiêu chí SMART được áp dụng vào KPI.

📌Cụ thể (Specific)

 • Từng thông số của chỉ số phải được tách rõ ràng: Tên chỉ số, Công thức tính, Nguồn thông tin, Trọng số, Đơn vị tính, Số Kế hoạch và Số thực hiện. Việc trộn tất cả những yếu tố này khiến cho việc triển khai, đưa lên phần mềm gặp rất nhiều khó khăn.
 • Tên chỉ số phải ngắn gọn nhưng cần phản ánh được bản chất của chỉ số. Ví dụ: Doanh thu, Doanh thu xuất khẩu. Điều này giúp triển khai thuận tiện hơn, đỡ tranh cãi không cần thiết.
 • Công thức tính: Trình bày ngắn gọn công thức tính – từ các tham số đã thống nhất như Doanh thu, sản lượng.
 • Tổng trọng số phải bằng 100%
 • Số kế hoạch: Là con số hoặc mốc thời gian,  thể hiện rõ ràng mục tiêu. Ví dụ: Với chỉ tiêu Doanh thu, Đơn vị tính = Tỷ đồng, Số kế hoạch = 150. Không trộn lẫn Số kế hoạch và Đơn vị tính.
 • Số thực hiện: Là con số phản ánh kết quả thực hiện chỉ tiêu. Ví dụ, với chỉ tiêu Doanh thu, số thực tế trong kỳ là 170 (tỷ đồng).

📌Đo lường được (Measurable)

 • KPI phải có khả năng đo lường. Lý tưởng là từ các phần mềm quản lý sẵn có như ERP, CRM hay Quản lý sản xuất… Nếu không, phải chỉ rõ nguồn dữ liệu. Nếu chỉ số chưa có phương thức đo lường quá khứ, cần bổ sung. Ví dụ: Tỉ lệ khách hàng hài lòng, trong quá khứ công ty chưa từng đo lường. Vậy có thể phải bổ sung phương thức đo lường, ví dụ Khảo sát khách hàng.

📌Có thể đạt được (Achievable)

 • Chỉ số phải đảm bảo nằm trong khả năng của công ty hay bộ phận, mặc dù nên đặt mục tiêu thách thức hơn mức thông thường.

📌Thực tế (Realistic)

 • Tính đến các yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng đạt mục tiêu. Ví dụ, đại dịch Covid-19 có thể ảnh hưởng lớn đến khả năng đạt mục tiêu của hầu hết doanh nghiệp, cần cân nhắc khi lập chỉ số kế hoạch. 

📌Có mốc thời gian cụ thể (Time-bound)

 • KPI phải có mốc thời gian cụ thể. Thường là theo tháng, quý, năm, hoặc một mốc cụ thể trong năm.

Tiêu chí SMART của Chỉ số KPI

🔰Ví dụ KPI phổ biến tại một số ngành và bộ phận

 • Khối bán lẻ:
  • Doanh thu trên mỗi mét vuông là 70 triệu/tháng,
  • Bán hàng với doanh số theo các kỳ của cùng một cửa hàng 200 triệu
  • Doanh số trên mỗi nhân viên 500 triệu/tháng
 • Phòng nhân sự:
  • Tỷ lệ thôi việc 9% / năm
  • Năng suất lao động của nhân viên 50 triệu/người
  • Tỷ lệ các cuộc tuyển dụng đạt được mức thời gian tuyển dụng 12 ngày
 • Phòng kinh doanh:
  • Giá trị lũy kế sử dụng dịch vụ của một khách hàng trong năm đạt 30 triệu
  • Doanh thu bán hàng 3.000 triệu
  • Số lượng cuộc gọi được thực hiện: 300 cuộc
 • Khối công nghệ:
  • Doanh thu thường xuyên hàng tháng, hàng quý
  • Tỷ lệ khách hàng cũ,
  • Số lượng giao dịch thành công,
  • Thời gian xử lý giao dịch
Giao diện thiết lập KPI bộ phận - Phần mềm quản lý KPI

Giao diện thiết lập KPI bộ phận – Phần mềm quản lý KPI

🔰Cách xác định KPI

Để vận hành hệ thống KPI thành công, việc xác định chính xác KPI là điều tối quan trọng. Do đó, nhà quản lý nên bắt đầu từ những điều cơ bản nhất. Đó là phải hiểu được mục tiêu của tổ chức, lên kế hoạch để đạt được mục tiêu, xác định những người tham gia vào việc thực hiện mục tiêu. Từ đó bắt đầu xây dựng KPI phù hợp cho quá trình hoạt động kinh doanh cũng như hoạt động của nhân viên. 

Điều này đòi hỏi nhà phân tích, trưởng bộ phận và nhà quản lý phải luôn theo dõi, bám sát các quy trình của công ty. Từ đó để hiểu rõ và đưa ra được các KPI phù hợp cũng như  người chịu trách nhiệm với KPI này. 

Một số câu hỏi nhà quản lý nên hiểu khi xác định KPI là: 

 • Kết quả mong muốn đạt được là gì?
 • Tại sao kết quả được coi là quan trọng?
 • Ai chịu trách nhiệm về kết quả công việc?
 • Làm thế nào để biết rằng mục tiêu đã đạt được?
 • Đánh giá tiến độ của kết quả công việc thường xuyên hay không và đánh giá như thế nào?

Dựa trên câu hỏi này, nhà quản lý có thể xác định được thang điểm giúp bạn đánh giá mức độ hoàn thành công việc.  Đây còn là động lực giúp nhân viên cố gắng, phấn đấu hơn trong công việc. 

🔰Quy trình xây dựng chỉ số KPI theo BSC

Để xây dựng hệ thống chỉ số KPI theo BSC, tư vấn OCD thường áp dụng theo quy trình 8 bước sau:

 • Chuẩn hóa cơ cấu tổ chức
 • Thống nhất định hướng chiến lược
 • Xây dựng bản đồ chiến lược (Strategy Map)
 • Thiết lập hệ thống chỉ tiêu công ty và phân bổ cho các bộ phận
 • Xây dựng hệ thống chỉ tiêu bộ phận và phân bổ cho các vị trí
 • Xây dựng chỉ tiêu cho các vị trí
 • Viết quy chế đánh giá
 • Hướng dẫn triển khai 

Đọc thêm: Triển khai chỉ số đo lường hiệu quả công việc KPI A đến Z

🔰Một số lưu ý đối với KPI

Trước khi xây dựng KPI, doanh nghiệp cần tạo một số chuẩn ngữ cảnh của chỉ tiêu. Chỉ khi đó, người thực hiện mới có thể hiểu rõ ý nghĩa của từng chỉ tiêu KPI. Tên chỉ tiêu và chỉ số đo thường có một ngầm định so sánh (benchmark) với một mốc nào đó, có thể là trung bình ngành, tăng trưởng hàng năm, … Ví dụ: Tỷ lệ tăng doanh thu 30% có thể được xây dựng trên ngầm định là tỉ lệ tăng trưởng của ngành là 25%.  Và doanh nghiệp mong muốn đạt tỉ lệ cao hơn trung bình ngành. 

Chỉ số KPI thường được xem xét ở cấp độ điều hành. Do đó, không nên theo dõi mọi chỉ số hiệu suất ở nhiều hơn 1 nơi. Ví dụ, ở cấp độ chiến lược, doanh nghiệp chỉ nên theo dõi và đo lường các chỉ số có tác động lớn nhất đến công ty. 

🔰Một số lý do khiến doanh nghiệp không đạt KPI?

Dù hiểu rõ về KPI nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng đạt được KPI đã đề ra.  Hãy cùng tìm hiểu một số lý do dưới đây. Liệu doanh nghiệp của bạn có phạm phải 1 trong số lý do này?

 • Các mục tiêu được thiết lập không rõ ràng, không phù hợp và không đủ SMART.
 • Truyền thông về KPI chưa đủ rộng rãi. Triển khai KPI nhưng không nhận được sự đồng thuận của nhân viên, gây ra hệ luỵ không tốt cho cả hệ thống.
 • Hệ thống mục tiêu KPI quá xa vời, xa rời năng lực thực tế của doanh nghiệp.
 • Thiếu người quản lý đủ năng lực để theo dõi, giám sát và đưa ra những cảnh báo kịp thời khi triển khai hệ thống KPI.
 • Quy trình xây dựng KPI rườm rà nhưng không tập trung vào hệ thống mục tiêu của quy trình.
 • Năng lực thực tại của đội ngũ nhân viên không đủ để đạt được KPI đã đề ra.

Dù chỉ có 1 lý do những cũng đủ để khiến toàn bộ hệ thống triển khai KPI trở nên mơ hồ, thiếu khả thi. Hãy đảm bảo rằng trước khi bắt tay vào khiển khai KPI. Doanh nghiệp đã hội tụ đủ những năng lực cần thiết.

"<yoastmark

🔰Xây dựng KPI – tự xây dựng hay thuê tư vấn? 

📌Ưu, nhược điểm của tự xây dựng KPI

Ưu điểm

 • Không tốn chi phí
 • Doanh nghiệp hiểu rõ vấn đề của chính mình
 • Được nhiều sự đồng tình khi áp ụng

Nhược điểm

 • Phương pháp luận không chuẩn xác, quá trình thực hiện không bài bản
 • Kinh nghiệm hoặc góc nhìn cá nhân dễ bị tác động
 • Kinh nghiệm triển khai hạn chế
 • Không có công cụ theo dõi, đánh giá

📌Ưu, nhược điểm của thuê tư vấn xây dựng KPI

Ưu điểm

 • Tư vấn tốt có cách tiếp cận về mô hình doanh nghiệp bài bản, đỡ thiên lệch
 • Kinh nghiệm triển khai tại nhiều doanh nghiệp khác nhau
 • Được sự hỗ trợ của công cụ: phần mềm quản lý KPI: dễ theo dõi, triển khai

Nhược điểm

 • Mất chi phí
 • Đơn vị tư vấn cần thời gian tìm hiểu doanh nghiệp
 • Dễ bị phản đối 
Xây dựng KPI - tự làm hay thuê?

Xây dựng KPI – tự làm hay thuê?

🔰Tiêu chí để lựa chọn đơn vị tư vấn hệ thống KPI

Để triển khai hệ thống KPI thành công, doanh nghiệp có thể lựa chọn các đơn vị tư vấn KPI chuyên nghiệp. Tại đây, DN sẽ có cái nhìn tổng quát để triển khai hệ thống KPI thành công. Dưới đây là 5 tiêu chí để lựa chọn: 

📌Năng lực của đơn vị tư vấn

Đây là yếu tố quan trọng nhất để quyết định sự thành công của dự án tư vấn. Một đơn vị chuyên nghiệp phải sở hữu đội ngũ tư vấn có nền tảng kiến thức và kinh nghiệm dày dặn về hệ thống KPI.

Bên cạnh đó, họ phải là những người nhanh nhạy với tình hình thực tế. Họ biết nắm bắt vấn đề, tư duy linh hoạt để phù hợp với nhiều trường hợp khác nhau. Để tìm được đơn vị phù hợp, bạn có thể yêu cầu xem hồ sơ năng lực của họ hoặc liên hệ gặp trực tiếp.

📌Đơn vị tư vấn có quy trình rõ ràng

Một đơn vị tư vấn chuyên nghiệp sẽ phải làm việc tuân theo một quy trình nhất định. Điều này để đảm bảo tính khoa học, và theo đúng thời gian thỏa thuận. Hãy chắc chắn rằng đơn vị tư vấn KPI bạn lựa chọn có quy trình làm việc minh bạch, rõ ràng. Tiếu chí này giúp xác định đơn vị tư vấn KPI thực sự có năng lực hay chỉ là sự thổi phồng bởi chiến lược quảng cáo.

📌Các dự án thực tế

Bạn không thể “trao thân gửi phận” cho một đơn vị tư vấn mà họ không có hoặc có quá ít dự án thực tế. Cứ cho rằng họ có kiến thức, nhưng kiến thức sẽ không thể giúp họ triển khai dự án thành công nếu thiếu kinh nghiệm thực tế. 

📌Đánh giá của khách hàng

Việc xem xét đánh giá của những khách hàng đi trước sẽ giúp bạn có cái nhìn khách quan hơn. Bạn có thể tham khảo trên website của đơn vị tư vấn, các trang mạng xã hội như faceebook,…

🔰Phần mềm KPI và phương thức thu thập dữ liệu 

Nhiều doanh nghiệp sử dụng đo lường thủ công và nhập liệu bằng tay vào biểu mẫu trên Excel. Điều này khiến triển khai KPI rất khó thành công với các doanh nghiệp vừa và lớn. Việc đo lường, theo dõi hàng trăm chỉ tiêu ở các cấp rất khó thực hiện bằng thủ công. Để đảm bảo việc triển khai KPI ở các doanh nghiệp có quy mô lớn, việc sử dụng một phần mềm KPI là tất yếu.

Phần mềm KPI không có sẵn thông tin. Nó giúp giúp doanh nghiệp “thu thập” thông tin từ các hệ thống vận hành khác. Từ đó, phần mềm tính toán các chỉ tiêu và trả về các báo cáo KPI và KPI Dashboard. Dashboard giống như tableau ô tô. Phần mềm KPI sẽ hiển thị tình trạng thực hiện các chỉ tiêu của DN dưới dạng đồ họa, trực quan. 

🔰Phần mềm KPI là gì?

 Phần mềm KPI giúp thu thập, sắp xếp, tổ chức và trực quan hóa các số liệu thực hiện của các chỉ tiêu trọng yếu của doanh nghiệp, từ đó giúp nhà điều hành luôn cập nhật với tình hình hoạt động của doanh nghiệp theo thời gian thực thông qua KPI Dashboard.

Khi sử dụng phần mềm KPI, doanh nghiệp có thể kiểm tra các chỉ số thành công của trong thời gian thực và đưa ra quyết định sáng suốt để đạt được các mục tiêu dài hạn. Trên thị trường hiện nay có một số giải pháp phần mềm bảng điều khiển KPI từ các công cụ theo dõi số liệu đơn giản đến các giải pháp kinh doanh thông minh tiên tiến.

🔰5 sai lầm thường gặp về phần mềm KPI

Sai lầm 1: Coi phần mềm KPI là một phân hệ của phần mềm nhân sự. 

 • Trước tiên, phần mềm KPI không hoàn toàn là một bộ phận của phần mềm nhân sự mà cần hiểu như một phần mềm giúp doanh nghiệp quản lý hệ thống mục tiêu chiến lược. Như vậy phần mềm KPI phục vụ trước tiên cho công tác điều hành, sau mới phục vụ cho công tác quản lý nhân sự.

Sai lầm 2: Coi phần mềm KPI như một phần mềm quản lý chức năng.

 • Cần làm rõ phần mềm KPI cũng không phải là phần mềm quản lý các mảng công việc theo chức năng như marketing, kinh doanh hay sản xuất. Phần mềm KPI đơn giản là một công cụ thu thập thông tin từ các phần mềm hoặc hệ thống quản lý các chức năng vận hành của doanh nghiệp, từ đó tính toán và thể hiện kết quả của các chỉ tiêu KPI dưới một định dạng đã quy định, hoặc báo cáo tổng hợp (dashboard).

Sai lầm 3: Đòi hỏi phần mềm KPI phải ghi nhận trực tiếp kết quả hoạt động của các mảng chức năng. 

 • Cần hiểu phần mềm KPI, phần nào giống như Tableau của ô tô, không phải là phần mềm ghi nhận kết quả trực tiếp từ hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp, mà cần thông tin từ các hệ thống/phần mềm khác. Vì vậy, phần mềm KPI cần được kết nối/tích hợp với các phần mềm khác để có thể mang lại cho nhà điều hành báo cáo/dashboard cập nhật. Nếu không tích hợp, có thể dùng cơ chế import dữ liệu hoặc nhập trực tiếp. Tuy nhiên, trong dài hạn, phương thức này thường khó có thể vận hành tốt do tốn thời gian và nỗ lực, ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố cá nhân, hoặc do sai số do nhập liệu nhiều lần.

Sai lầm 4: Xây dựng phần mềm KPI một cách độc lập, các chỉ tiêu được xây dựng trực tiếp mà thiếu nền tảng dữ liệu thành phần. 

 • Điều này khiến việc đo lường KPI gặp khó khăn, nhất là với các chỉ tiêu không thường xuyên xuất hiện ở bảng KPI. Phần mềm KPI cần được xây dựng trên nền tảng BI để giúp doanh nghiệp đảm bảo việc thu thập dữ liệu thường xuyên. Xem thêm bài Phần mềm BI – nền tảng của giải pháp BI để hiểu rõ thêm vấn đề này.

Sai lầm 5: Đánh giá KPI của cá nhân được thực hiện trực tiếp trên phần mềm nhân sự. 

 • Thực tế, kết quả thực hiện các chỉ tiêu KPI cá nhân được kết xuất từ phần mềm KPI ra hoặc chuyển sang phần mềm nhân sự để làm đầu vào cho việc đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên. Nói cách khác, phần mềm nhân sự chỉ kế thừa kết quả thực hiện công việc cá nhân từ phần mềm KPI.

🔰Phần mềm digiiTeamW  – KPI, OKR, Giao việc, Dự án – all-in-one

Với từng đặc điểm công việc, mỗi công ty có thể áp dụng những hình thức quản lý chiến lược khác nhau. Tùy từng phòng ban, hay loại công việc mà một công ty có thể linh động áp dụng OKRKPI, Task hay quản lý dự án (Manage Project). Trước nhu cầu đa dạng từ phía đối tác, OOC đã ý thức được nhu cầu về phần mềm theo dõi hiệu suất tổng hợp. Từ đó, OOC đã nhanh chóng phát triển và ra mắt phần mềm quản lý công việc và công tác digiiTeamW.

Phần mềm digiiTeamW là phần mềm đánh giá hiệu quả công việc all-in-one. digiiTeamW cho phép quản lý hệ thống chỉ tiêu đa dạng theo lựa chọn của DN. Bằng phần mềm “đa-zi-năng” này DN không cần phải mua các phân hệ quản lý hiệu suất riêng biệt. Phần mềm đảm bảo nâng cao tính liên kết và tối ưu hóa hiệu suất vận hành.

Dashboard của phần mềm Quản lý công việc và cộng tác digiiTeamw

Phần mềm Quản lý Công việc và Cộng tác digiiTeamW

digiiTeamW là phiên bản nâng cấp của digiiKPI

Phần mềm digiiTeamW trước hết là công cụ xây dựng và quản lý hệ thống KPI. Trong đó, hiệu quả được nhìn nhận từ góc độ đạt mục tiêu chiến lược. Một số tính năng chính của phần mềm là: 

Xây dựng hệ chỉ tiêu KPI

 • Phần mềm KPI giúp thiết lập hệ thống chỉ tiêu KPI các cấp độ từ công ty đến cá nhân.
 • Tự thiết lập và phân quyền linh hoạt cho các tài khoản từ thiết kế, nhập, duyệt, kiểm tra và theo dõi số liệu…
 • Đơn giản hóa nhập/xuất dữ liệu khi thiết kế và xây dựng các chỉ tiêu KPI

Thực thi và theo dõi thực hiện các chỉ tiêu KPI

 • Cho phép nhập và duyệt số liệu để đo lường hiệu quả công việc một cách dễ dàng và nhanh chóng.
 • Người dùng được phân quyền theo dõi kết quả đánh giá hiệu quả công việc theo phạm vi phụ trách.

Hệ thống báo cáo KPI

 • Kết quả thực hiện KPI được thể hiện dưới dạng dashboard với các báo cáo sinh động, đa dạng theo từng cấp độ, theo thời gian, có so sánh giữa các năm.
 • Xuất báo cáo đánh giá hiệu quả công việc bằng các biểu mẫu được chuẩn hóa (excel, img, pdf)

Kết nối và tích hợp

 • Phần mềm digiiTeamW tự động cập nhật dữ liệu từ các module và phần mềm khác:
  • Thông tin cơ cấu tổ chức và nhân sự từ digiiHRCore
  • Lương, thưởng, chi phí lương từ phần mềm digiiC&B
  • Cập nhật thông tin về kết quả KPI cá nhân lên digiiPortal
  • Thông tin về doanh thu, kết quả thực hiện các chỉ tiêu KPI của kinh doanh từ digiiCRM
  • Tự động cập nhật dữ liệu về quản lý sản xuất, kinh doanh qua cổng API
 • Cung cấp dữ liệu cho các module khác:
  • Dữ liệu về kết quả thực hiện KPI cho digiiHRCore để lưu hồ sơ
  • Kết quả thực hiện KPI cho digiiC&B để tính lương

digiiTeamW – Phần mềm quản lý công việc all in one

digiiTeamW còn hơn cả một phần mềm KPI?

 • All-in-one. Đây chính là đặc điểm nổi bật của digiiTeamW. Quản lý KPI, OKR, Dự án và Giao việc. Không phần mềm riêng biệt quản lý OKR, KPI nào khác cho bạn nhiều hơn một lựa chọn. Đặc biệt với tình hình dịch bệnh, cần có những kịch bản quản lý linh động. Vậy nên, digiiTeamW sẽ là lựa chọn phù hợp nhất.
 • Đảm bảo một cho bạn một trải nghiệm thân thiện như các phần mềm KPI, OKR, hay Dự án. Phần mềm digiiTeamW là một phần mềm tổng hợp của các cách thức quản lý hiệu suất, đa năng và linh hoạt. Thiết kế tối giản nhưng chặt chẽ, tối đa hóa trải nghiệm người dùng. 
 • Hệ thống báo cáo, thanh trạng thái trực quan, real-time về kết quả và tiến độ hoàn thành mục tiêu. Báo cáo kết quả đánh giá, tiến độ chi tiết của từng bộ phận hay cá nhân. 
 • Phần mềm hỗ trợ giao tiếp trong công việc tạo luồng công việc trơn tru, xuyên suốt. Dưới mỗi mục tiêu, các thành viên có thể trực tiếp thảo luận và cập nhật tiến độ công việc. Nhà quản lý dễ dàng nắm bắt được tình hình công việc và mức độ đóng góp của cá nhân. 

Đọc thêm về KPI

Nguồn: hirayamavietnam và OCD.

No comments:

Post a Comment